Curaçao Geschiedenissen

Curaçao geschiedenissen
Acht verhalen in één zeer rijk geïllustreerd en verzorgd boek
Auteur: Ilse Marrevee
ISBN 90-77808-01-9 (Nederlandse uitgave) | 174 blz. | laatste exemplaren van € 59,95 voor € 29,95
ISBN 90-77808-02-7 (Engelse uitgave) | 174 blz. | laatste exemplaren van € 59,95 voor € 29,95
Acht personen vertellen in Curaçao Geschiedenissen over hun familiegeschiedenis, leven en ideeën. Daarnaast zijn fragmenten uit het werk van schrijver Boeli van Leeuwen opgenomen. Rose May Allen, Gibi Bacilio, Ram Boolchand, Agustin Diaz, Valdemar Marcha, Michèle Russel-Capriles, Jaime Saleh en Wim Statius Muller vertellen allen hun verhaal. Een zeer verzorgde rijkelijk geïllustreerde uitgave.

Acht bewoners van het eiland Curaçao met verschillende achtergrond vertellen in Curaçao Geschiedenissen over hun familiegeschiedenis, leven en ideeën. Aan het woord komen antropologe Rose May Allen, dichter/performer Gibi Bacilio, ondernemer en consul honoraire van India Ram Boolchand, CPA directeur haven Willemstad Agustin Diaz, hoogleraar multiculturaliteit en sociale cohesie Valdemar Marcha, bestuurslid van het Joods Cultureel Historisch Museum behorend bij Synagoge Mikve Israel-Emanuel en mede-oprichtster cultureel centrum Landhuis Bloemhof Michèle Russel-Capriles, oud-president van het hof, oud-gouverneur, hoogleraar, voorzitter Stichting Economische Ontwikkeling, adviseur Oranje Fonds Jaime Saleh en pianist, componist en topambtenaar NATO Wim Statius Muller. Via de individuele verhalen wordt het verhaal en de actualiteit van het eiland verteld. 

U kunt dit boek via deze website bestellen.

Aan de orde komen onder meer de volgende thema’s: migratiestromen, cultuur van de volksklasse, nanzi-verhalen, calypso, West-Indische Compagnie, blanke protestanten, plantages, Afrikaanse oorsprong, geschiedenis en actualiteit joodse gemeenschap, geschiedenis en actualiteit Libanese gemeenschap, geschiedenis en actualiteit Indiase gemeenschap, slavernij, slavenopstanden, Tula, positie katholieke kerk, sociale verhoudingen, cultuur van de angst, 30 mei 1969, ontwikkeling van de Curaçaose muziek, de wals, de tumba, de tambu, Vrije Zone, off-shore, Papiaments, sociaal-economische ontwikkelingen.      
 
Van schrijver Boeli van Leeuwen zijn fragmenten uit De Rots der Struikeling, Een Vreemdeling op Aarde, Schilden van Leem en Geniale Anarchie opgenomen.

Rijkelijk geïllustreerd met beeld afkomstig van familie-archieven, collectie Ben Smit, Maduro Library, Nationaal Archief, Maritiem Museum, Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en Koninklijk Instituut voor Land, Taal- en Volkenkunde (KITLV).

Curaçao Geschiedenissen in diverse media

Authentieke geschiedenissen zijn het geworden met boeiende, nog maar weinig getoonde foto’s, archiefstukken en ansichtkaarten. Gelardeerd met puntige citaten uit het rijke oeuvre van Boeli van Leeuwen. 
Trouw

(…) prentbriefkaart (ca.1930) met bananenverkopers is een van de vele interessante illustraties uit Curaçao Geschiedenissen (…) 
NRC Handelsblad

Het mooie aan het boek is dat er goed in naar voren komt hoeveel verschillende rassen en culturen op Curaçao zijn neergestreken. 
Jaime Saleh

Het boek geeft door middel van persoonlijke geschiedenissen van een achttal meer of minder bekende Curaçaoënaars een uniek beeld van de recente geschiedenis van het eiland. De culturele en etnische verscheidenheid wordt goed zichtbaar. Soms laten de verhalen ook de vaak minder duidelijke etnische scheidslijnen, de bijbehorende beperkingen en de voortschrijdende emancipatie zien. Curaçao is een mengelmoes, geen smeltkroes. De oude ansichtkaarten en de teksten van Boeli van Leeuwen maken het geheel tot een fraai vormgegeven portret van een generatie die een brug vormt tussen de koloniale en de moderne tijd. 
mr. H.D. Tjeenk Willink, voormalig vice-president Raad van State

Het boek ‘Curaçao Geschiedenissen’ omvat interviews met verschillende vooraanstaande personen uit de Curaçaose gemeenschap. Het boek geeft een beeld van de gemeenschap, de elitevorming en de omarming van politiek, cultuur en literatuur.
Kennisportaal Antillianengemeenten

Acht, dan wel negen, individuen met hun verhaal over Curaçao.
Amigoe

Curaçao geschiedenissen is een boek waar iedereen al langere tijd op zat te wachten. 
www.literairnederland.nl

Prachtige uitgave. 
Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba

Fantastisch en uniek. 
Prof. dr. ing. Valdemar Marcha

(…) door gesprekken met verschillende bewoners schept zij een intens beeld van de ondoorgrondelijke koraalrots op twee oude vulkaankegels. 
Trivizier

Openhartig, ontroerend en van begin tot eind boeiend. 
Antilliaans Dagblad

Ilse Marrevee boorde de juiste bronnen aan voor een prachtig boek over Curaçaose families. Archieven, bibliotheken en kerkelijke registers doen wat ze moeten doen: het verleden laten leven. In combinatie met interviews ontstaat ook letterlijk een kleurrijke collage van familiegeschiedenissen. Wie Curaçao kent, kan zich verheugen op een leesbaar monument in de boekenkast met fraaie, veelal nooit eerder gepubliceerde historische foto’s. 
Nederlands Dagblad

Een boek vol geschiedenissen van individuen met verschillende achtergronden. Curaçao kent vele gezichten en stemmen. Door een combinatie van verhalen en familiefoto’s wordt een beeld gegeven van het eiland door de jaren heen. 
Koninklijk Instituut voor de Tropen

Historia di Korsou
Extra

Het boek ziet er prachtig uit en bevat veel boeiende en interessante informatie. (…) een stuk Antilliaanse geschiedenis op zo’n originele manier vastgelegd. 
Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding

175 Bladzijden, gedrukt op mooi, stevig papier en voorzien van tientallen kleuren- en zwartwitfoto’s
Leidsch Dagblad

Door de persoonlijke noot van de verhalen aantrekkelijke lectuur voor iedereen die ‘iets heeft’ met Curaçao. 
Drs. J. de Marez Oyens, Nederlandse Bibliotheek Dienst

U kunt dit boek via deze website bestellen.