Antroposofie ontmoet

Antroposofie ontmoet
Auteur: Ilse Marrevee
ISBN 97-89082252200 | NUR: 743 / 761 | 136 blz | € 19,90
Wat betekent antroposofie, het gedachtegoed van Rudolf Steiner (1861-1925), voor een arts, rechter, boer, hulpverlener, orthopedagoog, docent kunst, historicus, verpleegkundige, planoloog? Karel Post Uiterweer, Janneke den Herder-van Kappen, Klaas Kuiken, Annelies Daniëls-Kuijper, Karel Freeve, Derk Klein Bramel, Frank Loef, Ria Klein Bramel-de Boer, Hugo Versteeg, Attie Lichthart, Karel Overbeek en Jean-Luc Pylyser geven in Antroposofie ontmoet een openhartig en verhelderend inzicht in hun belevings- en gedachtewereld.

Vrijescholen winnen aan populariteit. Biologisch-dynamische landbouw is ‘gewoner’ geworden. Maar het achterliggende gedachtegoed, de antroposofie van grondlegger Rudolf Steiner (1861-1925), blijft voor menigeen een onbekend en ontoegankelijk terrein. Auteur en niet-antroposoof Ilse Marrevee ging op onderzoek uit en sprak jarenlang met een aantal antroposofen met als leidende vraag wat antroposofie voor hen betekent in hun leven en denken. Hoe zien zij zichzelf, de mens, het kind, de wereld, de geschiedenis, de toekomst, de kosmos, ziekte, de dood, het leven?

U kunt dit boek via deze website bestellen.

Ilse Marrevee (1962) studeerde theoretische psychologie en Franse taal- en letterkunde.

Eerder schreef zij Curaçao Geschiedenissen.

Antroposofie ontmoet in de media

Wat betekent antroposofie voor een arts, rechter, boer, hulpverlener, orthopedagoog, docent kunst, historicus, verpleegkundige, planoloog? Ieder voor zich geven ze in ‘Antroposofïe ontmoet’ een openhartig, authentiek, doorleefd en verhelderend inzicht in hun belevings- en gedachtewereld. Het is uiterst waardevolle lectuur voor iedereen binnen en buiten de antroposofie die wil weten hoe mensen omgaan met het gedachtegoed van Rudolf Steiner (1861-1925). Nederlandse Bibliotheek Dienst NBD Biblion

(…) een verbazingwekkend veelzijdig beeld ontstaat. De diversiteit van de antroposofie blijkt uit de uiteenlopende herinneringen, ervaringen, interesses, gedachten en visies van twaalf mensen uit Zutphen. Dynamisch Perspectief 

De goed geschreven levensverhalen zijn een plezier om te lezen. Daarnaast verwoorden de geïnterviewden op geheel eigen wijze toch vaak complexe antroposofische inzichten. Bewustzijnonline 

De mensen uit het werkgebied van de vrijeschool zijn voor vrijeschoolleraren misschien het meest boeiend. Attie Lichthart heeft aan de wieg van de Zutphense basisschool gestaan, en is doorgegroeid naar de middelbare school. Zij beschrijft vanuit haar biografie die pionierstijd, welke bijdrage de vrijeschool aan het sociale leven kan geven, haar kleuronderzoek, en stukken van de mensheidsgeschiedenis. Ook (ex-)bovenbouwleraar Karel Overbeek doet dat, even authentiek als Attie. Hij gaat in op de beelden uit het Parcivalverhaal, dat hij als periodeleraar een aantal malen tot leven mocht laten komen.

www.vrijeschoolbeweging.nl/achtergrond/omstander-ontmoet-zutphen-antroposofie/

Haar indringende vragen over wat de verhouding tot de antroposofie nu écht voor mij betekent, maakte het vaak nodig mijn eigen ‘vanzelfsprekendheden’ nog weer eens heel kritisch tegen het licht te houden. Hugo Versteeg www.desteronline.nl/antroposofie-in-rotterdam/

Schrijfster houdt ‘antroposofisch bolwerk’ onder de loep De Stentor, Zutphen

Aandacht voor Antroposofie ontmoet Aan de tafel van 5 Kro-Ncrv 14 oktober 2015: Ilse Marrevee is op onderzoek uitgegaan en heeft twaalf mensen gevraagd wat antroposofie voor hen betekent. De interviews zijn opgetekend in het boek Antroposofie ontmoet.

U kunt dit boek via deze website bestellen.