Welkom

ilsemarreveeOnder de naam Elisabeth Publishing publiceert Ilse Marrevee haar boeken. Ilse Marrevee studeerde theoretische psychologie en Franse taal- en letterkunde. Als freelance journalist schreef ze onder meer voor Avenue en Trouw en maakte ze radiodocumentaires voor de Humanistische Omroep. Ze is woonachtig in Leiden en de auteur van Curaçao Geschiedenissen (2004) en, terwijl ze zelf geen antroposoof is, van Antroposofie ontmoet (2015). Tevens is ze sinds 1989 werkzaam als tekstschrijver (o.a. VSB Fonds, Rode Kruis, Stichting Overheidsaccountantsbureau Curaçao SOAB, Novib Magazine, Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Forum) en schrijft ze biografische portretten, levensverhalen en geschiedenissen en verhalen van families, bedrijven en organisaties in opdracht (audio ook mogelijk) en coacht ze mensen die hun levensverhaal willen schrijven. Info: ilsemarrevee@gmail.com of tel: 0646011294

Curaçao geschiedenissen

Acht verhalen in één zeer rijk geïllustreerd en verzorgd boek
Auteur: Ilse Marrevee
ISBN 90-77808-01-9 | 174 blz. | laatste exemplaren van € 59,95 voor € 29,95

Acht personen vertellen in Curaçao Geschiedenissen over hun familiegeschiedenis, leven en ideeën. Daarnaast zijn fragmenten uit het werk van schrijver Boeli van Leeuwen opgenomen. Rose May Allen, Gibi Bacilio, Ram Boolchand, Agustin Diaz, Valdemar Marcha, Michèle Russel-Capriles, Jaime Saleh en Wim Statius Muller vertellen allen hun verhaal. Een zeer verzorgde rijkelijk geïllustreerde uitgave.

Authentieke geschiedenissen zijn het geworden met boeiende, nog maar weinig getoonde foto’s, archiefstukken en ansichtkaarten. Gelardeerd met puntige citaten uit het rijke oeuvre van Boeli van Leeuwen. 
Trouw

(...) prentbriefkaart (ca.1930) met bananenverkopers is een van de vele interessante illustraties uit Curaçao Geschiedenissen (...) 
NRC Handelsblad

Het boek geeft door middel van persoonlijke geschiedenissen van een achttal meer of minder bekende Curaçaoënaars een uniek beeld van de recente geschiedenis van het eiland. De culturele en etnische verscheidenheid wordt goed zichtbaar. Soms laten de verhalen ook de vaak minder duidelijke etnische scheidslijnen, de bijbehorende beperkingen en de voortschrijdende emancipatie zien. Curaçao is een mengelmoes, geen smeltkroes. De oude ansichtkaarten en de teksten van Boeli van Leeuwen maken het geheel tot een fraai vormgegeven portret van een generatie die een brug vormt tussen de koloniale en de moderne tijd. 
mr. H.D. Tjeenk Willink, voormalig vice-president Raad van State

Meer informatie over Curaçao geschiedenissen »

 

 curacao geschiedenissen


ilse omslag uitgever

Antroposofie ontmoet
Auteur: Ilse Marrevee
ISBN 97-89082252200 | NUR: 743 / 761 | 136 blz | € 19,90

Ieder voor zich geven ze in 'Antroposofïe ontmoet' een openhartig, authentiek, doorleefd en verhelderend inzicht in hun belevings- en gedachtewereld. Het is uiterst waardevolle lectuur voor iedereen binnen en buiten de antroposofie die wil weten hoe mensen omgaan met het gedachtegoed van Rudolf Steiner(1861-1925). Nederlandse Bibliotheek Dienst NBD Biblion

Ilse Marrevee is op onderzoek uitgegaan en heeft twaalf mensen gevraagd wat antroposofie voor hen betekent. De interviews zijn opgetekend in het boek Antroposofie ontmoet. Aan de tafel van 5 Kro-Ncrv 

(...) een verbazingwekkend veelzijdig beeld ontstaat. Dynamisch Perspectief

De goed geschreven levensverhalen zijn een plezier om te lezen. Daarnaast verwoorden de geïnterviewden op geheel eigen wijze toch vaak complexe antroposofische inzichten. Bewustzijnonline

Wat betekent antroposofie, het gedachtegoed van Rudolf Steiner (1861-1925), voor een arts, rechter, boer, hulpverlener, orthopedagoog, docent kunst, historicus, verpleegkundige, planoloog? Karel Post Uiterweer, Janneke den Herder-van Kappen, Klaas Kuiken, Annelies Daniëls-Kuijper, Karel Freeve, Derk Klein Bramel, Frank Loef, Ria Klein Bramel-de Boer, Hugo Versteeg, Attie Lichthart, Karel Overbeek en Jean-Luc Pylyser geven in Antroposofie ontmoet een openhartig en verhelderend inzicht in hun belevings- en gedachtewereld.

Meer informatie over Antroposofie ontmoet »


curacao geschiedenissen