Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, en andere items op deze site zijn eigendom van Elisabeth Publishing. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Elisabeth Publishing. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van Elisabeth Publishing toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Elisabeth Publishing.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand, en om met u contact op te nemen.
Uw gegevens zullen nooit aan andere websites of personen doorgegeven worden, tenzij we verplicht worden door een overheidsinstantie.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Tarieven op de site

De weergegeven gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door de producenten en  Elisabeth Publishing kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

 

Website gemaakt door: FWT Solutions